Ordinarie Öppettider

Klicka här!


Avvikande Öppettider
& Helgdagar

Klicka här!

 Nyheter för i år!

- Utökat sortiment med unika produkter för din utemiljö

- Större butiksyta

- Besök våran inomhusutställning för mark- och mursten, belysning och dekoration.

Läs mer här »

» 

Vi har allt för din dränering oavsett om du gör den själv eller anlitar oss eller någon annan entreprenör. Om vi utför arbetet åt dig, kan du nedan läsa hur vi går tillväga.

Genomförande och garanti
Betydelsen av väl fungerande dräneringssystem har ökat i takt med den allt intensivare nederbörden. Med dränering avses uppsamling och avledning av grundvatten.
 

Vi på GISSLÉNS ENTREPRENAD AB garanterar Dig en väl fungerande och effektiv dränering.

Vårt arbete och utförande går till enligt följande:

Förberedelser
Vi förbereder arbetet med att täta och laga alla fogar i murverket.
Väggen bestryks med primer. Om det behövs gjuter vi ett hålkärl.

Montering av material
Vi monterar Pordränskiva eller Platonmatta på väggen, från hålkärl upp över marknivån. Vi fyller med makadam (16-32) runt dränrör och upp över hålkärlsklack. Fiberduken ligger under dränrör och runt makadamfyllningen.

Nu har väggen fått ett fuktskydd med kvalitet, och vi återfyller med befintliga schaktmassor.

Material
Tätskikt Primer, Pordrän eller Platon, Fiberduk, Dräneringsrör  110, Makadam 16-32, sockellist

Maskiner
Vi använder oss av smidiga grävmaskiner på larv för att minimera uppkomsten av spår i Din trädgård.

Garanti
Gissléns Entreprenad AB garanterar Dig en väl utförd och fungerande dränering efter avslutat arbete.

Skulle någonting mot förmodan uppträda som har direkt koppling till vårt dräneringsuppdrag, åtgärdar vi det naturligtvis utan kostnad för Dig.